Medicula   >  Oferta  >  Ginekologia  >  Innowacyjne rozwiązanie problemu wysiłkowego nietrzymania moczu

Innowacyjne rozwiązanie problemu wysiłkowego nietrzymania moczu

Contrelle Activgad

O Contrelle


Contrelle® Activgard to całkowicie nowe rozwiązanie problemu wysiłkowego nietrzymania moczu. Na rynkach zachodnich dostępny jest od blisko 20 lat, w końcu doczekaliśmy się tego innowacyjnego i niezastąpionego produktu na rynku polskim.
 
Główną przyczyną problemu wysiłkowego nietrzymania moczu jest osłabienie mięśni miednicy mniejszej, często po porodzie, w wyniku zmian zachodzących podczas menopauzy lub z powodu innych czynników związanych z procesem starzenia. Gdy następuje rozluźnienie mięśni miednicy mniejszej, pęcherz moczowy lekko się opuszcza. W rezultacie mięśnie miednicy mniejszej nie są już pod pełną, świadomą kontrolą podczas nagłego wysiłku.

Kształt Contrelle® Activgard jest tak zaprojektowany, że po umieszczeniu w pochwie delikatnie unosi pęcherz moczowy i w ten sposób koryguje zagięcie szyjki pęcherza moczowego i zapobiega lub redukuje nietrzymanie moczu, nawet w trakcie wysiłku. Ważne jest, że pacjentka może normalnie oddawać mocz bez potrzeby usuwania Contrelle® Activgard.

Codan Contrelle Activgard


Łatwy w użyciu
Contrelle® Activgard jest komfortowym produktem jednorazowego użytku. Jest równie łatwy w użyciu jak tampon. Jest nieodczuwalny i niewidoczny. Może być używany do 16 godzin, bez konieczności zmiany. Podczas menstruacji należy zmieniać Contrelle® Activgard co 4 – 6 godzin i może być używany z innymi zewnętrznymi produktami higienicznymi. Nie wolno stosować Contrelle® Activgard równocześnie z tamponami. Nasączenie Contrelle® Activgard wodą przed użyciem zapobiega wysuszaniu błony śluzowej.

Contrelle® Activgard jest prostym rozwiązaniem przyczyn a nie jedynie usuwaniem symptomów. Contrelle® Activgard jest prostym i skutecznym środkiem dla kobiet mających problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

 Codan Contrelle Activagard


Znowu normalne życie
Contrelle® Activgard pozwala prowadzić pacjentkom znowu normalne życie poprzez danie im możliwości odzyskania kontroli nad pęcherzem moczowym. Nie muszą już żyć w niepewności i z uczuciem dyskomfortu z powodu niespodziewanego i niekontrolowanego wycieku moczu, nie muszą stosować niewygodnych wkładek ani martwić się o przykry zapach. Mogą żyć normalnie.
 

Codan Contrelle Activgard


Normalne wizyty w toalecie
Oddawanie moczu nie wymaga usunięcia Contrelle® Activgard ponieważ nie uciska on cewki moczowej, a jedynie podpiera pęcherz moczowy pozwalając na ponowną naturalną jego kontrolę.


Brak efektów ubocznych
Nie zanotowano żadnych objawów ubocznych związanych ze stosowaniem Contrelle® Activgard – nie wystąpiły zmiany wartości pH ani zmiany w środowisku bakteriologicznym, brak podrażnienia błon śluzowych.


Unikalny wygląd i funkcjonalność Contrelle® Activgard
Działa aktywnie nie pasywnie. Wykonany jest z miękkiej i delikatnej pianki. Dzięki swej elastyczności i poprzez podwójne zgięcie przed aplikacją, po umieszczeniu Contrelle® Activgard w pochwie nie jest pofałdowany. Daje delikatne podparcie przez co podnosi pęcherz moczowy i dopasowuje się do kształtów ciała. Zewnętrzne powierzchnie Contrelle® Activgard są specjalnie skonstruowane tak, aby się dokładnie i komfortowo dopasować do pęcherza moczowego i odbytnicy.

Bardzo ważne jest aby Contrelle® Activgard był umiejscowiony w pochwie, dokładnie tak jak pokazuje rysunek. Contrelle® Activgard jest dostępny w trzech rozmiarach. Pacjentki powinny wypróbować je wszystkie celem dopasowania najlepszego rozmiaru dla siebie.
Rozmiar 1 REF 76.1001 30 szt/opak*
Rozmiar 2 REF 76.1002 30 szt/opak*
Rozmiar 3 REF 76.1003 30 szt/opak*
*każde opakowanie zawiera jeden aplikator

 
Badania Contrelle® Activgard
W roku 1994 zostały przeprowadzone dwie niezależne próby dotyczące produktu Contrelle Activgard. Jedna obejmowała 26 pacjentek szpitala Glostrup w Danii, w drugiej wzięło udział 129 pacjentek w 10 różnych szpitalach w Szwecji. Badania obejmowały zarówno subiektywne jak i obiektywne parametry. Badaniem obiektywnym był test wagi wkładki (24 godzinny), który ukazywał ilość mimowolnie upuszczonego moczu. Subiektywne parametry określane były na podstawie przeprowadzonych wywiadów z pacjentami.
80% potwierdziło poprawę.
 
W wynikach obiektywnych badań w Danii, 21 z 22 pacjentek, uważało iż Contrelle Activgard jest produktem dającym zadawalające, bądź bardzo zadawalające efekty. W Szwecji, podobną opinię wyraziło 66 z 90 pacjentek. Podczas przeprowadzonych wywiadów 87% duńskich pacjentek zadeklarowało, iż Contrelle Activgard zredukowało częstotliwość mimowolnego upuszczania moczu, zaś 72% zauważyło znaczną redukcję ilości upuszczanego moczu. W Szwecji wartości te wyniosły odpowiednio 77% i 74%.
35% potwierdziło odzyskanie zupełnej kontroli nad oddawaniem moczu.
 
Obiektywne testy przeprowadzone w Szwecji potwierdziły odzyskanie zupełnej kontroli nad oddawaniem moczu u 35% pacjentek, zaś u 65% odnotowano znaczną poprawę. W Danii wartości te wynosiły odpowiednio 36% i 64%.

Ćwiczenia dna miednicy 
Contrelle® Activgard nie jest substytutem ćwiczeń mięśni dna miednicy ale dodatkowym narzędziem oraz doskonałym rozwiązaniem dla kobiet, u których ćwiczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

TSS
Zespół wstrząsu toksycznego TSS – jest wyjątkowo rzadko występującym powikłaniem. Połowa zarejestrowanych przypadków zdarza się w trakcie menstruacji, u kobiet, które używają tamponów. Większość przypadków występuje u młodych kobiet, które używają wysoce chłonnych tamponów.

Jeśli Contrelle® Activgard będzie całkowicie nasączone wodą przed aplikacją to nie nastąpi absorpcja wilgoci z pochwy.